Dagens oljepris i USD och SEK


USD/fat
(Senast uppdaterad: 2024-05-19)
SEK/liter
(Senast uppdaterad: 2024-05-19)
fat
liter
SEK
USD
(Senast uppdaterad: 2024-05-17)
EUR
(Senast uppdaterad: 2024-05-17)
BTC
(Senast uppdaterad: 2024-05-18)

Vill du lägga upp en prisbevakning för oljepriset?

Ange din e-postadress här samt vilken prisnivå du vill bevaka och få ett email när det angivna priset inträffas. Då skickas automatiskt ett mail till dig när oljepriset har nått din bevakningsnivå.

Om du anger en nivå som är högre än nuvarande pris skickas ett mail när priset är lika med eller högre än ditt angivna pris, om du anger ett pris som är lägre än nuvarande pris kommer vi att maila dig när priset blir lägre eller lika med ditt angivna pris.

USD/fat

Andra sajter


Guldpris.nu - Guldpriset i SEK
Silver.nu - historik över silverpriset
Platina - Dagens Platinapris
Bitcoin - Aktuellt Bitcoinpris
Valutakurser.com - Valutaomvandlaren

Letar ni efter råvaru- och oljepriset online har ni kommit rätt. Här kan ni se aktuella priset på olja i dollar (USD), Euro (EUR) och svenska kronor (SEK). Lägg in kursbevakning för oljepris, hitta instrument för trading i olja eller läs mer om vad som påverkar oljepriset och skillnaden mellan Brent och WTI Crude olja.

Priserna uppdaterades 2024-05-19. Då stod dollarkursen i 10.75 .

Bevaka priset på olja

Håll koll på oljepriset och få mail med vår kursbevakning för oljans prisutveckling på marknaden.

Vad påverkar oljepriset?

Det är ett flertal faktorer som påverkar oljepriset som bland annat olika samarbeten mellan länder som OPEC, som är ett förbund där flera oljeländer ingår. Tillsammans bestämmer man hur stor mängd olja som ska släppas ut på marknaden, ibland beslutat man om att sänka leveransmängden olja, vilket kan få oljepriset att stiga, medan en ökning av leveransmängden får oljepriset att sjunka.

De händelser som kan påverka oljepriset stort är bland annat krig i de länder eller när områden som producerar olja. Naturkatastrofer är också en faktor som kan påverka oljepriset. Likaså pandemier som i sin tur påverkar världsekonomin vilket ofta leder till att även oljepriset kan rasa. Just nu pågår en intensiv smittspridning av det så kallade coronaviruset vilket har fått börser att löpa amok då världsekonomin påverkas. Detta påverkar också oljepriset, som sjunkit drastiskt med cirka 20 procent.

Olja på börsen

Det finns två olika kategorier olja. Dels nordsjöoljan, som kallas för Brent och som man handlar med på Intercontinental Exchange, ICE. Den amerikanska oljan kallas för Crude och den oljehandeln styrs av börsen New York Mercantile Exchange, NYMEX. När det händer saker och ting i världen, som exempelvis att det blir krig eller att det uppstår en naturkatastrof, så påverkas börsen vilket i sin tur påverkar oljepriset. Den olja som de 14 OPEC-länderna levererar brukar följa de priser som sätts för Brent- och Crude-oljan. Det betyder normalt att oljepriserna är ganska lika världen över, även då det uppstår katastrofer som påverkar oljepriset.

Det är ganska vanligt att olja används som ett påtryckningsmedel i olika konflikter mellan olika länder. Dessa konflikter kan leda till att priset på olja går upp men även att priserna kan gå ned, beroende på orsaken till konflikterna. Ett exempel på vad en konflikt kan leda till är att om man inte kommer överens om att leverera en viss mängd olja kan ett oljeland dumpa priserna på olja för att straffa andra oljeländer. Stora oljeländer kan också stoppa leveranser av olja, som på sikt leder till oljebrist, vilket brukar få priset på olja att skjuta i höjden.

Andra faktorer som påverkar oljepriset

För konsumenter finns det också en del faktorer som påverkar slutpriset som exempelvis priset på bensin. Bland annat kan kostnaderna för leverans och tillverkning påverka slutpriset men också den skatt som staten tar ut på bensin. Skattehöjningar på bensin sker idag utifrån ett index vilket innebär att skatten höjs varje år. Hur detta i slutänden påverkar konsumenten beror dock på oljepriset på världsmarknaden.

Skillnad på Brent och Crude olja?Den råolja som utvinns från Nordsjön kallas för Brent och är en olja som är klassad som en söt lättolja med men låg densitet och viskositet. Det innebär att denna olja lämpar sig mycket bra i samband med att man framställer bensin och diesel. Oljan från Nordsjön är mycket eftertraktad och används ofta som referens i samband med att man sätter oljepriset. Den amerikanska Crude oljan, WTI, är ett exempel på en annan råolja som också används som referens då man prisätter oljan. Till skillnad mot Brent, som är en råolja som man handlar med på ICE, Intercontinental Exchange, så handlas den amerikanska oljan Crude på börsen NYMEX, New York Mercantile Exchange.

Crude är också en söt olja med låg densitet och med en låg svavelhalt. Det gör att även denna olja lämpar sig väl då man framställer bensin och diesel. Den amerikanska råoljan Crude anses vara en råolja med en bättre kvalité än Brent och oftast är också Crude något dyrare än Brent. Dock kan rollerna mellan varven vara ombytta så att Brent är den dyrare oljan. Crude används främst för att framställa bensin medan Brent har egenskaper som gör att det fungerar utmärkt att användas då man framställer bensin men också andra destillat. Brent är generellt en råolja som lämpar sig väl för den europeiska marknaden.

Det finns hela 160 olika typer av råolja på marknaden. Det som skiljer dessa råoljor åt är kvalitén, egenskaperna och förstås även priset. Dock är de två mest populäraste och mest omsatta råoljorna Brent och Crude, WTI. På den fria marknaden kan dock oljepriserna för både Brent och Crude variera stort, precis som för många av de andra 160 typerna av råolja.

Allmänt om prissättning av oljaRåolja handlas näst intill alltid i USA-dollar. Priset för råolja anges per fat, vilket rymmer cirka 159 liter olja. Priserna för ett fat råolja sätt av tillgång till råoljan men också genom en hel del andra faktorer som exempelvis krig och naturkatastrofer. Mellan varven kan det uppstå stora lager av råolja vilket gör att leverantörerna dumpar priserna, vilket får till följd att alla andra leverantörer behöver hänga med. Ibland kan leverantörerna istället välja att begränsa leveranserna av råolja, vilket i sin tur gör att tillgången på råolja minskar och därmed skjuter priserna i höjden. Generellt är priset för råoljan viktig för världsmarknaden och när priserna sjunker eller ökar drastiskt påverkas flera andra delar av världsmarknadens ekonomier.

Köpa aktier i oljebolag på börsen

För att investera i olja kan du antingen köpa finansiella instrument och derivat med olja som underliggande tillgång. Att direkt äga företag inom oljebranschen kan man göra genom att köpa aktier i oljebolag som tex Enquest, Africa Oil, Lundin Petroleum, Shamaran, Tethys Oil, Maha Energy eller BlackPearl Resources.

Om olja.nu

Olja.nu har vuxit fram i brist på en enkel sida där man på ett snabbt och enkelt sätt har kunnat se dagsaktuellt oljepris för en given mängd olja, och då inte bara i USD per fat olja utan även i SEK per liter olja.

Här på sidan kan du även finna grafer över oljans historiska utveckling (i USD per fat olja), klicka dig vidare in på sidan oljans historiska utveckling för att se mer.

Hur Olja.nu fungerar

pris på ett fat olja Listan med oljepriser är dynamiskt uppbyggd, så beräkningarna uppdateras allt eftersom siffrorna i rutorna ändras, så för att t.ex. se oljepriset för tio liter olja; ändra då rutan "Mängd i liter" till 10, så får du direkt se priset för 10 liter olja.

Vill du istället veta hur mycket olja du kan köpa för t.ex. 3 000 SEK eller 800 USD, fyll då i summan du vill undersöka i korrekt ruta så går du veta hur många liter/fat olja du får för slantarna.

Värt att nämna är även att övriga rutor uppdateras också automatiskt medan fälten ändras, t.ex. när man ändrar i liter så uppdateras även fatmängden proportionerligt, likaså justeras även valutorna enligt gällande valutakurser vid ändring i något utav valutafälten.

Råvaror och valutakurser

Alla kurser på Olja.nu (olje- och valutakurser) uppdateras så gott som dagligen, det datum som kurserna senast uppdaterades går att se i anslutning till aktuell ruta/kurs (i ljusgrå text till höger under respektive input-fält).

Dagsaktuella valutakurser hämtas från Valutakurser.com.