Historik över oljeprisets utveckling

Nedan återfinns grafer som visar oljeprisets (crude oil) historiska utveckling. Datan presenteras i USD per fat. Dagsaktuell oljekurs för crude oil hämtas från ICON Web Services, medan historisk data över oljepriset (2016-01-20 och bakåt) har hämtats från Quandl.

Hämta oljepriset för ett godtyckligt valt datum

Här kan du hämta och visa oljepriset från ett godtyckligt datum. Välj vilket datum du vill se oljepriset för här nedan, klicka sedan på "Visa pris" så kommer oljepriset för valt datum att visas i en ruta nedanför.

För fler tips på investeringar kan du här läs mer om hur man kan investera i olja och andra råvaror.