Vad påverkar oljepriset

Oljepriset har fluktuerat kraftigt under det senaste decenniet. Detta beror på att det finns en mängd olika faktorer som påverkar oljepriset och dessa kan delas in i två stora kategorier: efterfrågesidan och utbudssidan .

Faktorer på efterfrågesidan avser allt som påverkar hur mycket olja som köps eller säljs på marknaden, medan utbudsfaktorer avser allt som påverkar den faktiska mängden olja.

De viktigaste faktorerna på efterfrågesidan är den globala ekonomiska tillväxten och icke-ekonomiska cykler, som t.ex. vädret . När världens ekonomier växer (eller når sin topp) är efterfrågan på olja större. Detta leder till högre priser eftersom utbudet av olja är relativt stabilt medan efterfrågan på olja ökar. Under lågkonjunkturer eller depressioner minskar dock behovet av olja men utbudet förblir relativt konstant, vilket gör att priserna sjunker. Oljepriset stiger också under ovanligt kalla eller varma år eftersom det krävs mer energi för att värma eller kyla byggnader än under normala år. Denna effekt håller dock inte i sig under normala säsongsmässiga temperatursvängningar, vilket sannolikt beror på att människor helt enkelt använder mindre uppvärmning eller luftkonditionering när det är varmt ute. Slutligen, cykliska variationer i efterfrågan kan också leda till att oljepriserna stiger eller sjunker. Detta inträffar när ekonomin antingen växer för snabbt, vilket leder till brist på olja och ett högre pris tills utbudet ökar för att möta efterfrågan, eller om ekonomin genomgår en recession och det finns ett överflöd av olja som gör att priset sjunker tills leverantörerna minskar sin produktion.

De viktigaste faktorerna på utbudssidan är politisk instabilitet och olyckor . Världens stora oljeproducenter har vanligtvis stabila regeringar och ekonomier, men detta gäller inte alltid för mindre producenter. Om dessa små leverantörer destabiliseras av politisk oro , är det mindre sannolikt att de kan organisera sina resurser effektivt eller ens producera tillräckligt med olja överhuvudtaget. Politiska störningar i mindre skala påverkar inte priserna eftersom den totala globala oljeutbudet är fortfarande så stort att det kan kompensera för tillfälliga störningar. Men om en stor leverantör inte lyckas producera tillräckligt med olja kan det leda till utbredd brist och en snabb prisökning när efterfrågan överstiger utbudet. En särskilt allvarlig olycka i ett oljeproducerande område skulle få en liknande effekt eftersom den skulle minska den totala globala oljetillgången ännu mer än politiska problem.

Slutligen påverkar spekulationer om det framtida oljepriset priserna i dag. När marknadshandlare förväntar sig att oljepriset kommer att öka eller minska i framtiden kommer de att köpa eller sälja mer nu för att dra nytta av dessa förväntningar. Detta leder till att priserna i dag utvecklas i riktning mot de förväntade värdena i morgon, vilket gör att de sjunker när handlarna förväntar sig lägre oljepriser och stiger när de förväntar sig lägre oljepriser.


Senast uppdaterad fredag 28 januari 2022 kl. 11:48